تلما

تاج ازفرق فلک برداشتن

جاودان آن تاج برسرداشتن

برتوارزانی که مارا خوشتراست

لذت یک لحظه مادرداشتن

عکس های به مناسبت روز مادر


توبه کردم که دگرمی نخورم درهمه عمر   به جزازامشب وفردا شب وشبهای دگر


Click to view full size image


شیراگرپیرشود بازشیراست         پیراگرشیرشود بازپیراستهرسرموی حواس من به جائی می رود    این پریشان سیررا دربزم وحدت جای دهصد تیغ جفا برسروتن دید یکی چوب        تا شد تهی ازخویش ونی اش نام نهادند


نیزار


حال گل زارشود چون تو به گلزارآئی 

نرخ یوسف شکند چو تو به بازارآئی


www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌

   
 پیری آن نیست که درسربدمد موی سپید    هرجوانی که به سرعشق ندارد پیراست


                                                   
                            
    مردن آن نیست که در خاک سیه دفن شوم  

                                 مردن آن است که از خاطر تو با همه خاطره ها محو شوم                                                                                                                   


  

دل من درسبدی، دل به نیل تو سپرد         نگهش داربه موسی شدنش می ارزد     ای که گفتی عشق را درمان به هجران کرده اند
    

     کاش می گفتی که هجران را چه درمان کرده اند

                                                   
   منی که نام شراب ازکتاب می شستم           زمانه کاتب دکان می فروشم کرد

    

فغان کاین کولیان شوخ شیرین کارشهرآشوب


چنان بردند صبرازدل که ترکان خوان یغما رازچشمت چشم آن دارم که ازچشمم نیندازی   

به چشمانت که چشمانم به چشمان تو می نازدامشب زجهان بی کسان خواهم رفت   

با خون دل ازکوی زمان خواهم رفت

           بربام جهان نقش دلی نقش کنم         

تا خلق بدانند دلی دل نگران خواهم رفتندارم وحشتی ازشیروببروحمله گرگان     ازآن گرگی که میپوشد لباس میش میترسم


گرگ در لباس میش


ندارم وحشت ازظلم ونمیترسم من ازظالم

ازآه خانمانسوز دلی دل ریش میترسم
رقیه باجی، باشیما تاجی          اته آت ایته، منه ورکته

تصویر

دل من، اولین روزبهار

                           دل تو، آخرین جمعه سال

                                                         وچه دورند وچه نزدیک بهم
با چون منی نازک خیال، ابروکشیدن ازملال 

زشت است ای وحشی غزال، اما چه زیبا می کنی


عکس های زیبا از آهو ها - www.pixnaz.ir

                                             

گفت مشق نام لیلی می کنم         خاطرخود را تسلی می کنم

                    و...............
                 و..................
                                     و.....................بندی از شعرمرکز شهر


....................
در خانه دلم میگیرد
در شهر به راه می افتم
تصویر چشمانم را از دستفروش دوره گردی می خرم
و بر دیوار خانه می آویزم
و هر بار که بر چشمانم دست می کشم
با خودم می گویم:
شاید روزی همه مردم شهر
مرا در مردمک چشمان تو ببینند
ومن آنروز در سیاهی مردمک چشمان تو
با سپیدترین سپیدها در آمیزم........                              (شاعر: کیمیا)


وعشق یعنی همه چیز


                        

واینهم تلما جدیدا خلاف شده باید بیشترمراقبش باشم!!!!!!!! اشکال از تربیتشه!!!!!!!باقی بقایتان جانم فدایتان

kimiaنوشته شده در دوشنبه هشتم فروردین ۱۳۹۰ساعت 13:51 توسط کیمیا ملکی|قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت